ماه: دسامبر 2020

هوش مصنوعی در احراز هویت و اهمیت آن در سیستم های سازمانی

نقش هوش مصنوعی در احراز هویت

هوش مصنوعی در احراز هویت دریچه‌ی جدیدتری از امنیت را نمایان کرده است. این مسئله برای امنیت و دقت بیشتر در بررسی عملکرد کارمندان مهم است. در این مقاله به بررسی نقش آن در دقت کارمندان می پردازیم.

اسکرول به بالا